บุ๊คมาร์ก |RSS

ห้องฟังเพลง(ห้ามแจก) วันนี้: 1 |กระทู้: 1569|อันดับ: 11 

เอื้องดอกฟ้า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา (บันทึกเสียงเพลงแรก)

Hatairut   เวลา: 23-4-2014   เข้าชม: 23   ตอบ: 0

Hatairut 23-4-2014 15:49
สาวไอพ่น - ศรีสอางค์ ตรีเนตร (คู่) พรทิพย์ภา บูรกิจบำรุง

Hatairut   เวลา: 19-4-2014   เข้าชม: 23   ตอบ: 0

Hatairut 19-4-2014 12:34
ชูชก - เบญจมินทร์

Hatairut   เวลา: 17-4-2014   เข้าชม: 41   ตอบ: 0

Hatairut 17-4-2014 19:55
มาลัยสงกรานต์ - วัลลภ วิชชุกร (คู่) รำเพย อนัคฆมนตรี agree

Hatairut   เวลา: 15-4-2014   เข้าชม: 34   ตอบ: 1

aranprathat 16-4-2014 15:31
รำวงสงกรานต์ - คณะพยงค์ มุกดา

Hatairut   เวลา: 12-4-2014   เข้าชม: 30   ตอบ: 0

Hatairut 12-4-2014 15:01
แม่ฮ่องสอน

jek   เวลา: 6-7-2012   เข้าชม: 247   ตอบ: 2

jek 9-4-2014 08:50
ยอดชู้คู่ชื่น - สุรพล สมบัติเจริญ (คู่) วงจันทร์ ไพโรจน์

Hatairut   เวลา: 8-4-2014   เข้าชม: 21   ตอบ: 0

Hatairut 8-4-2014 13:07
เชียงราย agree

jek   เวลา: 19-6-2012   เข้าชม: 673   ตอบ: 7

jek 7-4-2014 20:30
ชายในฝัน - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร

Hatairut   เวลา: 5-4-2014   เข้าชม: 31   ตอบ: 0

Hatairut 5-4-2014 13:55
ความสวยที่น่ากลัว - สมยศ ทัศนพันธ์

Hatairut   เวลา: 3-4-2014   เข้าชม: 24   ตอบ: 0

Hatairut 3-4-2014 12:30
จนกว่าจะพบกันอีก - สุเทพ วงศ์กำแหง agree

kessiri   เวลา: 2-4-2014   เข้าชม: 38   ตอบ: 0

kessiri 2-4-2014 00:20
ดวงตาสวรรค์ - ชรินทร์ นันทนาคร

Hatairut   เวลา: 1-4-2014   เข้าชม: 22   ตอบ: 0

Hatairut 1-4-2014 14:58
แสนหวี - วงกรมศิลปากร

Hatairut   เวลา: 29-3-2014   เข้าชม: 16   ตอบ: 0

Hatairut 29-3-2014 10:07
นครปฐม agree

jek   เวลา: 26-8-2012   เข้าชม: 249   ตอบ: 5

jek 27-3-2014 09:35
กุลสตรี - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

Hatairut   เวลา: 26-3-2014   เข้าชม: 20   ตอบ: 0

Hatairut 26-3-2014 13:48
ดอกเอื้องเมืองเหนือ - ศิริ คุ้มอยู่

Hatairut   เวลา: 20-3-2014   เข้าชม: 26   ตอบ: 0

Hatairut 20-3-2014 17:15
คนธรรพ์กับพิณทิพย์ - วินัย จุลละบุษปะ (คู่) มัณฑนา โมรากุล

Hatairut   เวลา: 19-3-2014   เข้าชม: 21   ตอบ: 0

Hatairut 19-3-2014 14:26
ราตรีในลำน้ำแดง - ศรีสุดา รัชตะวรรณ

Hatairut   เวลา: 15-3-2014   เข้าชม: 34   ตอบ: 0

Hatairut 15-3-2014 21:31
เจ้าชู้ไก่แจ้ - พยงค์ มุกดา+สมจิต จัดจินดา+เอมอร วิเศษสุด

Hatairut   เวลา: 13-3-2014   เข้าชม: 33   ตอบ: 0

Hatairut 13-3-2014 14:08
ดอกไม้แม่เอ๊ย - นันทา ปีตะนีลผลิน

Hatairut   เวลา: 11-3-2014   เข้าชม: 24   ตอบ: 0

Hatairut 11-3-2014 21:01
เพลงหวานใจ - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

Hatairut   เวลา: 9-3-2014   เข้าชม: 27   ตอบ: 0

Hatairut 9-3-2014 15:29
ขนมพ่อเอ๊ย - เบญจมินทร์

Hatairut   เวลา: 7-3-2014   เข้าชม: 29   ตอบ: 0

Hatairut 7-3-2014 12:44
เพลงภาพยนตร์กบเต้น (2511)

Hatairut   เวลา: 5-3-2014   เข้าชม: 37   ตอบ: 0

Hatairut 5-3-2014 14:08
พ่อแง่แม่งอน - เฉลิม แก้วสมัย (คุ่) อุไรวรรณ คล้ายบรรเลง agree

Hatairut   เวลา: 3-3-2014   เข้าชม: 53   ตอบ: 0

Hatairut 3-3-2014 12:06
ปัทมานางแก้ว - ธานินทร์ อินทรเทพ

Hatairut   เวลา: 1-3-2014   เข้าชม: 32   ตอบ: 0

Hatairut 1-3-2014 17:14
ดวงจันทร์ - ฉลอง สิมะเสถียร+อารีย์ นักดนตรี

Hatairut   เวลา: 27-2-2014   เข้าชม: 25   ตอบ: 0

Hatairut 27-2-2014 16:49
หนี้มาร - ชรินทร์ งามเมือง

Hatairut   เวลา: 24-2-2014   เข้าชม: 27   ตอบ: 0

Hatairut 24-2-2014 21:44
ชาวนา - กุศล กมลสิงห์ agree

Hatairut   เวลา: 23-2-2014   เข้าชม: 32   ตอบ: 0

Hatairut 23-2-2014 16:44
โพระดก - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

Hatairut   เวลา: 22-2-2014   เข้าชม: 25   ตอบ: 0

Hatairut 22-2-2014 14:39
สุเทพ วงศ์กำแหง - รักอย่ารู้คลาย(๒๕๐๑) agree

jek   เวลา: 20-2-2014   เข้าชม: 46   ตอบ: 1

kessiri 21-2-2014 09:17
อุแม่เจ้า - นริศ & ลัดดา

kessiri   เวลา: 20-2-2014   เข้าชม: 39   ตอบ: 0

kessiri 20-2-2014 07:57
คืนสุดท้าย - สุเทพ วงศ์กำแหง

kessiri   เวลา: 20-2-2014   เข้าชม: 31   ตอบ: 0

kessiri 20-2-2014 07:30
เพลินเพลงกับรุมบ้า (LP) เพียงพิศ ศิริวิไล

kessiri   เวลา: 20-2-2014   เข้าชม: 31   ตอบ: 0

kessiri 20-2-2014 07:26
คนโกง - ปิติ เปลี่ยนสายสืบ

Hatairut   เวลา: 19-2-2014   เข้าชม: 36   ตอบ: 0

Hatairut 19-2-2014 11:14
ใต้เงาจันทร์ - สุเทพ วงศ์กำแหง

Hatairut   เวลา: 15-2-2014   เข้าชม: 33   ตอบ: 0

Hatairut 15-2-2014 13:46
ดาวประดับปรางค์ - วิเชียร ภู่โชติ agree

Hatairut   เวลา: 13-2-2014   เข้าชม: 34   ตอบ: 0

Hatairut 13-2-2014 21:50
..ไฟสุมขอน..ศรีไศล สุชาติวุฒิ

kessiri   เวลา: 14-11-2012   เข้าชม: 406   ตอบ: 1

kessiri 13-2-2014 08:39
เวียนตามกรรม - ขับร้อง อ้อย อัจฉรา

kessiri   เวลา: 13-2-2014   เข้าชม: 29   ตอบ: 0

kessiri 13-2-2014 07:56
ชาวนากำสรวล - คำรณ สัมบุณนานนท์

Hatairut   เวลา: 10-2-2014   เข้าชม: 43   ตอบ: 0

Hatairut 10-2-2014 21:37
กาเอ๋ยกาดำ - อุโฆษ จันทร์เรือง

Hatairut   เวลา: 10-2-2014   เข้าชม: 27   ตอบ: 0

Hatairut 10-2-2014 16:18
พบกันเพื่อจาก...รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส agree

kessiri   เวลา: 3-2-2014   เข้าชม: 50   ตอบ: 2

kessiri 9-2-2014 18:43
ทรพีพิลาป - ปรีชา บุณยเกียรติ

Hatairut   เวลา: 7-2-2014   เข้าชม: 25   ตอบ: 0

Hatairut 7-2-2014 15:54
ปทุมธานี

jek   เวลา: 23-7-2012   เข้าชม: 230   ตอบ: 2

jek 5-2-2014 19:38
เพชรบูรณ์

jek   เวลา: 15-8-2012   เข้าชม: 286   ตอบ: 1

jek 5-2-2014 19:35
ลาแล้วเอื้องดอย - สุรพล สมบัติเจริญ

Hatairut   เวลา: 4-2-2014   เข้าชม: 28   ตอบ: 0

Hatairut 4-2-2014 15:20
เดือนเตือนใจ...สุเทพ - สวลี

kessiri   เวลา: 3-2-2014   เข้าชม: 30   ตอบ: 0

kessiri 3-2-2014 12:17
กฐินแมวไทย - ชรินทร์ นันทนาคร (คู่) ศรีสอางค์ ตรีเนตร agree

Hatairut   เวลา: 2-2-2014   เข้าชม: 30   ตอบ: 0

Hatairut 2-2-2014 15:31
สวรรค์ชาวไร่ ... ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

kessiri   เวลา: 31-1-2014   เข้าชม: 39   ตอบ: 0

kessiri 31-1-2014 18:47
สาวชาวนา ... ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

kessiri   เวลา: 31-1-2014   เข้าชม: 41   ตอบ: 0

kessiri 31-1-2014 18:24
แพร่ agree

jek   เวลา: 18-7-2012   เข้าชม: 228   ตอบ: 2

jek 31-1-2014 14:52
..สาวคลองโคกขาม .. ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา - [จำกัดระดับ 10]agree

kessiri   เวลา: 1-4-2013   เข้าชม: 300   ตอบ: 6

kessiri 31-1-2014 13:17
กลิ่นดอกไม้ ... จันทนา โอบายวาทย์

kessiri   เวลา: 31-1-2014   เข้าชม: 32   ตอบ: 0

kessiri 31-1-2014 12:49
เจ้าพระยาสะอื้น - สุเทพ วงศ์กำแหง

kessiri   เวลา: 31-1-2014   เข้าชม: 32   ตอบ: 0

kessiri 31-1-2014 07:12
สุขสันต์วันตรุษจีน - ลินจง บุนนากรินทร์

Hatairut   เวลา: 29-1-2014   เข้าชม: 31   ตอบ: 0

Hatairut 29-1-2014 21:19
รัศมีแข - สุเทพ วงศ์กำแหง agree

Hatairut   เวลา: 27-1-2014   เข้าชม: 48   ตอบ: 1

achaam 28-1-2014 16:59
สงขลา

jek   เวลา: 13-7-2012   เข้าชม: 253   ตอบ: 2

jek 28-1-2014 09:26
เพลง แม่กลอง (โอ้..แม่กลองเอ๋ย) - สุเทพ วงศ์กำแหง

kessiri   เวลา: 26-1-2014   เข้าชม: 30   ตอบ: 0

kessiri 26-1-2014 23:07
สาวเรือนแพ - เตือนใจ ขวัญจิต

Hatairut   เวลา: 25-1-2014   เข้าชม: 39   ตอบ: 0

Hatairut 25-1-2014 14:04
พรากรัก - สมสกุล ยงประยูร

Hatairut   เวลา: 23-1-2014   เข้าชม: 32   ตอบ: 0

Hatairut 23-1-2014 16:24
ขี่ควายชมทุ่ง - กุงกาดิน agree

witaya   เวลา: 29-9-2012   เข้าชม: 656   ตอบ: 2

dumdotcom 23-1-2014 07:32

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 255 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

เก็บตะวันดอทเน็ตยินดีต้อนรับ
หากว่าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
กรุณาล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกรุณา【สมัครสมาชิก】
ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด