เก็บตะวันดอทเน็ต

ลูกเห็บขนาดเท่าไข่ไก่ โจมตีแคว้นเกเมโรโวของรัสเซีย ชม 43 ภาพจุใจ

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อhemm34
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13646
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่9730
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ18-7-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-8-2012 15:28:51
ภัยธรรมชาติอย่างลูกเห็บ คิดว่าบางคน ก็เคยเห็น บางคนก็ไม่เคยเห็น เพราะเป็นสิ่งที่เกิดไม่บ่อยนักในชั่วชีวิตคนหนึ่ง
( K. n: X- y4 u9 N; f: Z
0 l; M  o$ V3 g/ S# Sยิ่งเฉพาะในดินแดนอย่างประเทศไทย  ส่วนคนที่ได้พบได้เห็นก็คงจะเจอขนาดที่ใหญ่เต็มที่ ก็ไม่เกินลูกมะนาวหรอกครับ8 q* ^! w. l8 j& T
& D4 K  u+ A  L0 D
ถึงจะเป็นขนาดนั้นก็ตาม หรือเล็กกว่าหน่อยนึง  โดนไปจังๆ มีหวังกลับบ้านเก่าครับ แต่ในแคว้นเกเมโรโว ซึ่งอยู่ในด้าน# v! d3 Z, [; P3 M, h6 D/ N) F
, a9 e$ ]4 F" U2 `/ H/ G4 p& Y
ไซบีเรียค่อนมาทางตอนใต้  กลับประสพพายุลูกเห็บ ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติมากๆ เรียกว่าขืนโดนเข้าไปอย่างจังๆ อะไรจะเกิดขึ้น4 s8 i4 S9 ?. V4 A

" |. F. Q, W& I4 X+ x% W& e0 tดูเอาเองก็แล้วกันครับ

; T% `! @/ s( N% C$ S8 a( @. A# |# R8 O" E2 b7 {

9 R) p+ c+ o/ r6 c6 v4 Q/ ]( _6 z2 n( Y7 f2 a5 G% Z
# Q4 ~0 R6 M* C& N8 E: Y

$ ]( @8 }+ _& P* S* C; w7 F, @- y% P1 p2 X, k# o

! c. F7 n' e0 w0 A' v" S" V
3 g; s7 S$ F  ]) w) e
% _7 }: B- W! i+ n' h5 d: f. v8 P
. V, i. u' F  T* h. S0 _# o5 K, R9 z$ ?" v

5 c9 I/ v1 A+ f/ j
+ P0 k8 K& n/ _: i, y6 N8 |* A) L% k
8 p+ C' N! c6 o

; B5 k6 D3 G6 G: F
+ [( A% I3 a$ r9 }( `! C! o8 k3 U  J/ o1 S3 Z

/ K! ~( g3 z) e: d- D1 p, D0 ], R9 z$ k/ e. O
* T2 Q3 a/ U* Y5 Z( Q1 `5 y6 g% e

4 a5 N7 V7 K& a% g0 I  \' g: q5 o$ r+ [

9 O- p" E+ s: m
, p. F5 z! M& t1 Z7 `& X
3 |2 D1 V9 E* g) R5 y. j
" U6 U7 U: ?( K' A2 U5 l2 g8 J* T
* K( n3 ]# B' k0 w5 v2 ]. [) F) T: q3 U1 a7 |; f2 y# E
% I& l' j- ^6 O
* l: g7 _! o/ R2 Z
& ?0 A" i4 w/ ?
9 ?2 q" I9 u5 X. d! }1 V+ g

* N5 @% c" R; ^7 t$ d3 v1 Y
: ~; }$ Z7 \8 w6 w- Z+ p( a* i& l4 d) M2 v, U1 L

" M' G$ }+ q" n- a" R& W) V8 s: }8 g2 u6 ?# s

" R5 v$ E" Y) L6 `/ {& p- ^3 }+ c8 H
& i7 w* d9 B. [) m# ~4 t
2 @/ M- d7 w# F( f7 E, k  g3 W% G1 ^; T3 r
. V9 v8 @6 A' g
( `8 {( ^7 `  q4 T5 g. j3 Z4 n

/ \0 s8 p$ E; i; y, m# _
3 z3 H9 m% g$ G/ p. i& z3 N! U( c; p) J% a' ?5 F/ L1 k) L$ j: M! L

5 a  {" D8 B+ |; N% v+ n- h3 g+ s7 j! C

5 I1 c  n3 r) E% F' \; u+ c9 \/ |: h& k5 u8 H

1 B8 m, [5 w2 i4 G0 h+ S2 f! q$ P3 G/ _- |- S+ A: j

/ m, \* P3 w3 E! h& `' x/ o4 s# ^: Z6 F" R( E( V: J

  C; q# P/ N2 c& v& o! U2 D; t
8 T4 w2 i+ m) h( s: S0 z- A5 m
$ X2 i3 s$ C  ?$ O4 E
' H8 Z7 @! \: \% D' K
) z, R# e# o; {, j4 Y
1 c) M, X: ?- Q9 t3 v9 |) F; e% Q7 p3 H! h6 |+ g5 L" G8 n
1 A4 Z) V2 V4 m5 I4 e& W
: [9 k; Y/ v, @
, V( d5 m; u) Z* k! M

# Q4 n5 v9 j5 |, A4 X
) X  E. F4 T5 W
1 q# h: }6 L: X) g# n! c) X" @' H2 V: s" Z" ^9 l! I

3 W4 A% K) s5 x) K1 ~% D
7 g3 ^8 \6 ?" R" I+ }* V( F" Y2 b+ ?

  a1 @$ t* ^2 {6 \7 ]+ F/ r) m8 H
) ]5 A# s  Q( B9 M; ?  @- Q( s+ c2 r
) z- p, f+ t9 K3 r

! E) g: p' b* p$ S( A2 V& t
5 H; Z3 e' R9 r0 {5 D5 G9 Z  {8 `  U/ X. h. H

0 {6 d7 |5 G$ C2 k0 A2 E$ P8 J
; H5 B  M, g0 @; _1 F* n0 \4 j0 A9 a1 V' W2 B% ?

# L% y8 G7 s$ `5 J
% E+ B$ `7 B/ s1 C6 ]8 w! y0 U& z7 q- _/ ]6 R% w7 F

* A( p( O9 k# N( F6 F/ d. a4 w: W3 n& f0 z+ {1 i' I

5 ?9 @- |! |8 O0 w& e5 u

เก็บตะวันดอทเน็ต - ท่านยอมรับมันได้ไหม1,กฎระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต ไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เพื่อเป็นกรอบป้องกันความวุ่นวาย
2,หากท่านยอมรับกฏระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ตไม่ได้ ก็โปรดจงล็อกเอ้าออกจากระบบเพราะเราจะสงวนพื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้ท่านอื่นที่ยอมรับได้
3,จะโพสต์อะไรก็ตามบนเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต พยายามอย่าให้เว็บ เก็บตะวันดอทเน็ตตกอยู่ในความสี่ยง
4,ทุกกระทู้ ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ และแสดงโดยอัตโนมัติ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง
5,ผู้ดูแลเก็บตะวันดอทเน็ตสามารถจัดการกับโพสต์หรือความคิดเห็นของท่านได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6,การตัดสินของ ADMIN และผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

  • น่ากลัวครับ อย่าตกทา.

    KruChoo ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1


ชื่อดีเจดอน
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต182
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่7528
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ24-5-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
23-8-2012 06:32:22
ก็ก้อนน้ำแข็งนี่แหละครับ มันไม่ละลายก็ร่วงมา ถ้าโดนคนก็ถึงตายได้ครับเห็นแล้วน่ากลัวจัง

ชื่อน้ำเหนือ
ระดับผู้จัดการบอร์ด
เพศ ไม่ระบ
เครดิต19560
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่5
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ24-4-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970

:สัตว์เลี้ยง:
คนดีไม่เบ่ง คนเก่งไม่โม้

เม่น

19-11-2012 02:27:52
ก้อนใหญ่จังรถพังหมดกันพอดีถ้าตกใส่หัวคนคงบาดเจ็บมากเลย


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

เก็บตะวันดอทเน็ตยินดีต้อนรับ
หากว่าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
กรุณาล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกรุณา【สมัครสมาชิก】

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
การประยุกต์ใช้|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 17-9-2014 20:30 , Processed in 0.156943 second(s), 28 queries .

Design by :น้ำเหนือ
Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2014 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้