เปิดโฉมหน้า สส.ยุค 2476 ในการเลือกตั้งผู้แทนครั้งแรกของไทย

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อTheOldMan
ระดับสมาชิกระดับ 9
เพศ ไม่ระบ
เครดิต6043
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4130
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ20-2-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
26-2-2013 19:27:22 | Google Chrome 24.0.1312.57| Windows 7
ปี พ.ศ.2476 ถือเป็นปีแห่งต้นกำเนิดนักการเมืองไทย หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม

การเลือกตั้งทางอ้อมคือ
1.ประชาชนมีการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนหมู่บ้าน
2.ผู้แทนหมู่บ้านเลือกผู้แทนตำบล
3.ผู้แทนตำบลเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งไม่ได้เลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ ทางตรงเหมือนกับปัจจุบัน
โดยสมัยนั้นมีผู้แทนจำนวน 78 คน ที่ร่วมทำหน้าที่กับคณะราฎร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอีก 78 คน โดยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ขุนนางในระบอบเก่า พ่อค้า คหบดี และนักหนังสือพิมพ์ โดยสส.ชุดนี้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตามกระบวนการรัฐสภา โดยถือเป็นสภาชุดแรกและชุดเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทำการเลือกพระมหากษัตริย์ เนื่องจากในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               
ขุนขจรเขานิเวศน์(อิวเกี่ยน จรขันธ์) จ.ระนอง                ขุนคุรุการพิจิตร์ (เทียม พฤกษะวัน) จ.พิจิตร

                                            
ขุนชำนาญภาษา(ฤทธิ์ รัตนศรีสุข) จ.นราธิวาส               ขุนพิเคราะห์คดี(อินทร์ อินตะนัย) จ.ขุขันธ์(ศรีสะเกษ)

                                          
ขุนรักษ์รัษฎากร(จาบ ไมยรัตน) จ.สุรินทร์                     ขุนรักษาธนากร(กลึง เพาททัต) จ.อุดรธานี


                                            
ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ(ฝ้าย บุญเลี้ยง) จ.สุราษฎร์ธานี         ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์(นารถ อินทุสมิต) จ.หนองคาย

                                          

ขุนสมาหารหิตะคดี(โป๊ โปรคุปต์) จ.พระนคร              ขุนสุคนธวิทศึกษากร(สำอางค์ สุคนธวิท) จ.สมุทรสาคร

                                       
ขุนอินทรภักดี(ทองอิน ทองมาก) จ.เพชรบูรณ์             จ่านายสิบ ขุนเสนาสัสดี(ถั่ว ทองทวี) จ.ร้อยเอ็ด

                                      
นายกิมทะ นิรันตพานิช จ.ตราด                                 นายเกริ่น แสนโกศิก จ.อ่างทอง

                                    
นายโกศล สินธุเสก(กิมเส็ง) จ.ราชบุรี                         นายแข ยูนิพันธุ์ จ.เพชรบุรี

                                      
นายแข วัจนลักษณะ จ.สิงห์บุรี                                 นายเขียน กาญจนพันธ์ จ.สมุทรปราการ
                                   
นายจำรัส มหาวงศนันท์ จ.น่าน                                   นายดาบเทียม ศรีพิสิษฐ์ จ.นครปฐม
                                       
นายดาบยู่เกียจ ทองลงยา จ.กาญจนบุรี                          นายไต๋ ปาณิกบุตร จ.พระนคร
                                       
นายทองกระจาย รัชตะวรรณ จ.ปทุมธานี                     นายทองม้วน อัตถากร จ.มหาสารคาม
                                      
  นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ จ.ธนบุรี                                 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ จ.อุบลราชธานี
                                                                   
นายเทียบ นันทแพทย์ จ.อุทัยธานี                               นายแทน วิเศษสมบัติ จ.ปัตตานี
                                    
นายนาวาโท พระศรการวิจิตร (ช้อย ชลทรัพย์)           นายนิติ โสรัต จ.ชลบุรี
        จ.นครพนม
                                 
นายเนย สุจิมา จ.อุบลราชธานี                                 นายบุญมา เสริฐศรี จ.เลย
                                 
นายบุญมี ตุงคนาคร จ.ลำพูน                                นายพลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน) จ.พระนคร
                                
นายพันตรี พระไพศาลเวชกรรม                          นายพันศรี หลวงศักดิ์รณการ(นาก ปิตะเสน) จ.บุรีรัมย์
(สวาสดิ์ โสมเกษตริน) จ.ร้อยเอ็ด
                              
นายพันเอก พระยาวิเศษสิงหนาท                        นายพันเอกพระยาเสนาภิมุข(แสง เตมิยาจล) จ.นครราชสีมา
  (หร่าย รัตนกสิกร)จ.นครนายก

                           
นายฟัก ณ สงขลา จ.อุตรดิตถ์                             นายมนูญ บริสุทธิ์ จ.สุพรรณบุรี

                             
นายมิ่ง เลาห์เรณู จ.ประจวบคีรีขันธ์                   นายร้อยตรี ถัด รัตนพันธ์ จ.พัทลุง

                              
นายร้อยตำรวจตรี บุญแถม ปิตยานนท์               นายร้อยโท ทองคำ คล้ายโอภาส จ.ปราจีนบุรี
        จ.สระบุรี

                           
นายละเมียด หงสประภาส จ.พระนครศรีอยุธยา          นายเลียง ไชยกาล จ.อุบลราชธานี
                           
นายวงศ์ แสนศิริพันธ์ จ.แพร่                                      นายสง่า สายศิลป์ จ.ยะลา
                              
นายสนิท เจริญรัฐ จ.นครราชสีมา                              นายสรอย ณ ลำปาง จ.ลำปาง
                                   
นายสวัสดิ์ ยุวะเวศ จ.นครสวรรค์                               นายสว่าง ศรีวิโรจน์ จ.ลพบุรี
                                 
นายสอน วงษ์โต จ.ชัยนาท                                       นายไสว อินทรประชา จ.สวรรคโลก(สุโขทัย)
                              
นายหอมจันทร์ วัฒนวิจารณ์จ.ฉะเชิงเทรา                นายฮั้ว ตามไท จ.กำแพงเพชร
                        
พระดุลยธารณปรีชาไวท(ยม สุขานุศาสน์)               พระบริรักษ์ราชอักษร(มาตย์ ณ ถลาง) จ.กระบี่
            จ.เชียงราย
                  
พระประณาทกรณี(ถม อินทรสูต) จ.ตาก                 พระพิธธนากร(บุญเพ็ง ยุกตะนันท์) จ.เชียงใหม่
                 
พระพิไสยสุนทรการ(แปลง ณ ถลาง) จ.ภูเก็ต         พระยาสมันตรัฐบุริน(ตุ๋ย ปินอับดุลลา) จ.สตูล
                  
พระยาสารคาม คณาภิบาล(อนงค์ พยัคฆันตร์)       รองเสวกตรีบุญศิริ เทพาคำ จ.แม่ฮ่องสอน
              จ.มหาสารคาม                  
รองอำมาตย์ตรี เจือ ศรียาภัย จ.สงขลา                 รองอำมาตย์ตรี สุวรรณ มหัคฆะกาญจนะ จ.สมุทรสงคราม
                     
รองอำมาตย์ตรี สุวรรณ มหัคฆะกาญจนะ              รองอำมาตย์โทมงคล รัตนวิจิตร์ จ.นครศรีธรรมราช
         จ.สมุทรสงคราม
                     
หลวงนรินทร์ประสาทเวช(เจน สุนทโรทัย)          หลวงนาถนิติธาดา(เคลือบ บุศยนาก) จ.ชัยภูมิ
                จ.จันทบุรี
                     
หลวงประสานนฤชิต(เดิม อนุกระหานนท์)             หลวงวรนิติปรีชา(วรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร) จ.สกลนคร
          จ.ระยอง
                        
หลวงวัฒนคดี(วัน พฤกษะศรี) จ.พังงา                   หลวงศรีประกาศ(ฉันท์ วิชยาภัย) จ.เชียงใหม่

                        
หลวงสโมสรราชกิจ(คอยู่จีน ณ ระนอง)                   หลวงอำมาตย์เอก หลวงพิพัฒน์พลกาย(กระจ่าง วิโรจน์เพชร)
           จ.ชุมพร                                                                            จ.ขอนแก่น


หลวงศรีเขตร์นคร(ปลื้ม สวนะปรีดี) จ.นนทบุรี

จาก: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=34145


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

การประยุกต์ใช้|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 25-1-2015 21:13 , Processed in 0.095584 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้